pc蛋蛋官网

> 北京小区> 顺义小区> 丽宫别墅二手房

丽宫别墅

本月均价:76059元/平米

 • 所在板块:顺义 天竺
 • 总户数:338户
 • 绿化率:41%(绿化率高)
 • 停车位:174
 • 物业类型:别墅
 • 竣工时间:2007年
与丽宫别墅同板块小区: 水木兰亭花园(别墅)| 天竺花园天韵阁| 丽京花园| 天竺花园天泰园| 水木兰亭花园| 丽高花园(别墅)| 天恒花园| 天竺花园天祥园| 丽高花园| 万通天竺新新家园| 莲竹馨晴| 棕榈滩别墅| 誉天下| 丽斯花园别墅| 翠竹新村| 莲竹花园| 美林香槟小镇| 空港莲竺花园| 丽宫别墅| 天竺花园天合园| 空港米兰花园| 蓝庭苑| 润通大厦| 希望家园| 誉天下(别墅)| 丽嘉花园| 万通天竺新新家园(别墅)| 万科天竺悦城|
闪电卖房

pc蛋蛋官网为您找到天竺丽宫别墅二手房如下:

 • 多图

  835平米| 8室3厅| 71844元/㎡| 共3层| 2015年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  霍春晓

  5999万元
 • 多图

  697平米| 6室3厅| 55524元/㎡| 共4层| 2004年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  赵雄威

  3870万元
 • 多图

  1050平米| 6室5厅| 76190元/㎡| 共4层| 2010年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  刘晓伟

  8000万元
 • 多图

  894平米| 6室6厅| 76051元/㎡| 共3层| 2000年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  刘嘉豪

  6799万元
 • 多图

  785平米| 5室3厅| 84713元/㎡| 共4层| 2000年建造pc蛋蛋官网

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  齐肖明

  6650万元
 • 多图

  1006平米| 5室3厅| 62624元/㎡| 地下(共3层)| 2010年建造pc蛋蛋官网

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  鲜金洋

  6300万元
 • 多图

  896平米| 6室6厅| 75882元/㎡| 共4层| 2008年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  王喜艳

  6799万元
 • 多图

  1019平米| 5室3厅| 74559元/㎡| 共4层| 2016年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  李文静

  7599万元
 • 多图

  894平米| 5室2厅| 76051元/㎡| 共1层| 2010年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  张得强

  6799万元
 • 多图

  835平米| 5室2厅| 71856元/㎡| 共3层| 2007年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  李南

  6000万元
 • 多图

  1011平米| 5室3厅| 64221元/㎡| 共4层| 2009年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  张乾

  6499万元
 • 多图

  835平米| 5室3厅| 62874元/㎡| 共4层| 2007年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  肖青

  5250万元
 • 多图

  1040平米| 6室3厅| 55769元/㎡| 共3层| 2008年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  杨明波

  5800万元
 • 多图

  1550平米| 8室3厅| 55484元/㎡| 共3层| 2015年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  李文强

  8600万元
 • 多图

  1012平米| 5室3厅| 67194元/㎡| 共4层| 2012年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  陈思梅

  6800万元
 • 多图

  685平米| 4室4厅| 70058元/㎡| 共4层| 2007年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  蒋光邻

  4799万元
 • 多图

  1004平米| 8室3厅| 76355元/㎡| 共3层| 2008年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  李效飞

  7666万元
 • 多图

  963平米| 4室3厅| 62295元/㎡| 共3层| 2006年建造pc蛋蛋官网

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  孙艳明

  5999万元
 • 多图

  1237平米| 5室3厅| 92967元/㎡| 共4层| 2015年建造pc蛋蛋官网

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  李增祥

  11500万元
 • 多图

  1019平米| 5室3厅| 68695元/㎡| 地下(共4层)| 2010年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  鲜金洋

  7000万元
 • 多图

  685平米| 5室3厅| 69997元/㎡| 共4层| 2012年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  周美丽

  4799万元
 • 多图

  913平米| 7室2厅| 93100元/㎡| 共3层| 2008年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  张得强

  8500万元
 • 多图

  894平米| 6室6厅| 76051元/㎡| 共3层| 2007年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  尹贝贝

  6799万元
 • 多图

  896平米| 6室5厅| 75851元/㎡| 共3层| 2008年建造pc蛋蛋官网

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  付旭

  6800万元
 • 多图

  894平米| 6室6厅| 76051元/㎡| 共3层| 2007年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  鲜金洋

  6799万元
 • 多图

  1006平米| 5室3厅| 62624元/㎡| 共3层| 2007年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  林彦荣

  6300万元
 • 多图

  1011平米| 5室5厅| 68174元/㎡| 共3层| 2010年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  胡晓东

  6899万元
 • 多图

  1153平米| 5室3厅| 112749元/㎡| 共1层| 2015年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  梁庆旭

  13000万元
 • 多图

  900平米| 5室6厅| 75544元/㎡| 共3层| 2008年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  周会荣

  6799万元
 • 多图

  835平米| 6室5厅| 71844元/㎡| 共4层| 2007年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  蒋光邻

  5999万元
 • 多图

  835平米| 7室4厅| 71844元/㎡| 共3层| 2012年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  陈阿伟

  5999万元
 • 多图

  1056平米| 6室3厅| 80492元/㎡| 共4层| 2014年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  阎发明

  8500万元
 • 多图

  894平米| 6室4厅| 76051元/㎡| 共3层| 2010年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  骆世浩

  6799万元
 • 多图

  1057平米| 5室3厅| 77578元/㎡| 共3层| 2016年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  刘嘉豪

  8200万元
 • 多图

  1236平米| 5室3厅| 96181元/㎡| 共4层| 2015年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  赵金双

  11888万元
 • 多图

  1012平米| 5室3厅| 64219元/㎡| 共4层| 2010年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  董超

  6499万元
 • 多图

  895平米| 6室6厅| 75966元/㎡| 共3层| 2000年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  张媛

  6799万元
 • 多图

  1000平米| 5室3厅| 65000元/㎡| 共3层| 2006年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  孙艳明

  6500万元
 • 多图

  1011平米| 5室3厅| 64221元/㎡| 共4层| 2007年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  于萌

  6499万元
 • 多图

  835平米| 6室5厅| 71844元/㎡| 共4层| 2007年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  齐肖明

  5999万元
 • 多图

  500平米| 6室6厅| 137760元/㎡| 共4层| 2010年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  苏珊

  6888万元
 • 多图

  894平米| 6室6厅| 76051元/㎡| 共3层| 2007年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  杨惠羽

  6799万元
 • 多图

  685平米| 4室5厅| 70058元/㎡| 共3层| 2000年建造pc蛋蛋官网

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  潘玉洁

  4799万元
 • 多图

  894平米| 6室6厅| 76051元/㎡| 共3层| 2007年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  范晶晶

  6799万元
 • 多图

  685平米| 5室4厅| 70058元/㎡| 共3层| 2010年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  陈阿伟

  4799万元
 • 多图

  1020平米| 5室3厅| 74500元/㎡| 共4层| 2016年建造pc蛋蛋官网

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  于晨光

  7599万元
 • 多图

  700平米| 5室4厅| 64286元/㎡| 共4层| 2010年建造

  pc蛋蛋官网丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  徐长山

  4500万元
 • 多图

  894平米| 6室6厅| 76051元/㎡| 共5层| 2007年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  李美玲

  6799万元
 • 多图

  750平米| 8室3厅| 57333元/㎡| 共4层| 2000年建造pc蛋蛋官网

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  王兴华

  4300万元
 • 多图

  1019平米| 5室3厅| 74573元/㎡| 共4层| 2016年建造

  丽宫别墅 [顺义-天竺- 林荫路]

  于晨光

  7599万元
上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 下一页 >

相关区域小区

小区简介: 丽宫别墅二手房频道,主要提供丽宫别墅二手房出售信息,最新丽宫别墅房屋出售房源,丽宫别墅具体地址是林荫路,该小区是由北京丽来房地产开发有限公司投资开发的房地产项目,金碧物业有限公司北京分公司管理的小区。 手机版: 北京pc蛋蛋官网-精准预测 北京二手房网 北京租房网
pc蛋蛋网-Welcome 测试站点(仅供学习,请勿正式使用) pc蛋蛋注册-实力平台 pc蛋蛋 pc蛋蛋走势图